Кот Мікалай Сцяпанавіч

Выкладчык, аспірант кафедры беларускага мовазнаўства

У 2002 годзе скончыў перакладчыцкі факультэт Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта. У 2013 годзе паспяхова прайшоў праграму павышэння кваліфікацыі настаўнікаў нямецкай мовы “Фарміраванне ключавых кампанентаў прафесійнай кампетэнцыі настаўніка замежнай мовы”. З 2014 года – выкладчык кафедры нямецкай мовы і МВЗМ. У 2015 годзе паступіў у аспірантуру МДПУ ім. Шамякіна.

Навуковыя інтарэсы: праблемы перакладу, параўнальная лінгвістыка, супастаўляльная фразеалогія і анамастыка.

Дысцыпліны: практыка вуснага і пісьмовага маўлення, практычная фанетыка, дзелавая нямецкая мова, тэорыя і практыка перакладу, функцыянальная граматыка, тыпалогія, стылістыка.

Общественная работа

Куратар 4 курса
Ответственный за ведение летописей кафедры

1.Кот, Н.С. Передача на русский язык окказиональных модификаций фразеологизмов библейского происхождения в немецких текстах / Н.С. Кот // Сборник научных трудов преподавателей факультета иностранных языков: Язык и дискурс: семантический, прагматический и лингводидактический аспекты. – Мозырь: МГПУ им. И.П. Шамякина, 2015. – С. 61- 65.- научная статья

Гёте «Чем выше будет уровень образованности, тем большее значение для действительно мудрых людей будет иметь Библия, как основа и как орудие воспитания».