Фотоальбом "Карэнні і галіны: Іван Шамяін і яго сям'я" из семейного архива Т.И.Шамякиной

Ознакомиться

ПРЫВІТАННЕ Ў МАЗЫР ДА ЮБІЛЕЮ ІВАНА ШАМЯКІНА

		Таццяна Шамякіна,
		доктар філалагічных навук,
		прафесар кафедры тэарэтычнага
		і славянскага літаратуразнаўства БДУ,
		член Прэзідыума і член Праўлення
		Саюза пісьменнікаў Беларусі,
		акадэмік Міжнароднай славянскай акадэміі
		культуры, навукі, адукацыі і мастацтва		
	

Добры дзень, шаноўныя сябры! Вітаю вас ад свайго імя і ад імя родных Івана Шамякіна!

Адразу прашу прабачэння, што з-за розных аб’ектыўных абставін не магу наведаць ваш цудоўны горад, слаўны ўніверсітэт. Але я пастаянна сачу за ўсімі вашымі канферэнцыямі, навуковымі чытаннямі, зборнікамі, прысвечанымі майму бацьку. Павінна адзначыць, што навуковы ўзровень прац, якія прадстаўлены на вашых мерапрыемствах, нязменна высокі. Ваш універсітэт дзякуючы ім набывае статус усё больш аўтарытэтнага ў Беларусі навуковага цэнтра. Даследуюцца самыя розныя аспекты творчасці І. Шамякіна.

Читать далее...

Іван Шамякін – чалавек-эпоха

У рамках Літаратурнага тыдня, прысвечанага 100-годдзю з дня нараджэння Івана Пятровіча Шамякіна, у 4 і 5 групах 3 курса філалагічнага факультэта адбыўся куратарскі час "Іван Шамякін – чалавек-эпоха".

Студэнты пазнаёміліся з асноўнымі перыядамі творчага і жыццёвага шляху аднаго з самых выдатных і вядомых пісьменнікаў Беларусі. Старонкі шамякінскіх твораў прасякнуты сапраўдным гуманізмам, даводзячы запаветную, вынашаную пісьменнікам ісціну: жыццё на зямлі пры любых абставінах павінна заставацца па-чалавечы адказным і годным.

Читать далее...

“Сёння табе гонар і пашана…”: літаратурна-музычная кампазіцыя да 100-годдзя з дня нараджэння І.П. Шамякіна

		Не, класікі не паміраюць – 
		Такі іх бессмяротны род. 
		Што напісаць 
		Не паспяваюць, 
		За іх дапісвае народ… 
          В. Лукша		
	

26.02.2021 г. на філалагічным факультэце была прадстаўлена літаратурна-музычная кампазіцыя, прысвечаная творчай і грамадскай дзейнасці народнага пісьменніка Беларусі І. П. Шамякіна (рэжысёры праекта: старшы выкладчык кафедры беларускай і рускай філалогі І.Л. Судзібор, дацэнт кафедры В.У. Сергушкова).

Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт з гонарам носіць імя Івана Пятровіча Шамякіна. Студэнты філалагічнага факультэта Колас Эдуард, Ярошык Рэгіна, Маліноўская Карына, Жамойдзік Дар’я, Якаўцова Яўгенія пранікнёна прачыталі вершы Г. Дашкевіч, В. Лукшы, В. Шніпа, П. Пранузы, прысвечаныя вялікаму сыну палескай зямлі Івану Шамякіну. Прагучалі ўрыўкі з мастацкіх твораў пісьменніка: “Крыніцы”, “Сэрца на далоні”, “Злая зорка”, “Палеская мадонна”, “Глыбокая плынь”, а таксама ўспаміны Галіны Дашкевіч пра І. П. Шамякіна “Сустрэчы, падараваныя лёсам”. У выкананні Інкаўцовай Аліны, Лахманковай Анастасіі, Грыб Жанны, Кузьміча Уладзіміра прагучалі любімыя песні І. П. Шамякіна. Танцавальны эцюд усім гледачам падаравала вучаніца 9 класа ДУА “Сярэдняя школа №14 г. Мазыра” Ганна Цалко. Выступленне ўдзельнікаў Літаратурнай гасцёўні суправаджалася фотаздымкамі з сямейнага альбома Шамякіных “Галіны жыцця”.

Славу і гонар нашай краіны складаюць яе людзі. І.П. Шамякін – у шэрагу тых, хто сваёй творчасцю, грамадскай дзейнасцю спрыяў развіццю нацыянальнай культуры і навукі нашай Радзімы – Рэспублікі Беларусь.

Адказны за выхаваўчую работу на філалагічным факультэце І. Л. Судзібор

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.П.ШАМЯКИНА»

18 февраля 2021 года на базе технолого-биологического факультета открылась выставка-конкурс художественных творческих работ к 100-летию со дня рождения белорусского писателя Ивана Петровича Шамякина.

В экспозиции представлены художественные работы студентов технолого-биологического факультета и факультета дошкольного и начального образования, каждая из которых наглядно представляет определенный литературный фрагмент произведений Ивана Шамякина, выходивших большими тиражами, отличившихся масштабностью охваченных событий, многопланово раскрывших судьбу белорусского народа ХХ века. Среди них «Снежные зимы», «Сэрца на далоні», «Глыбокая плынь», «Зенит», «Непаўторная вясна», «Тревожное счастье» и др.

Читать далее...

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШАМЯКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ: ПИСАТЕЛЬ – ЛИЧНОСТЬ – ВРЕМЯ»

25 февраля 2021 в Мозырском государственном педагогическом университете имени И.П. Шамякина проходили Международные юбилейные Шамякинские чтения. Т.Н. Чечко, председатель оргкомитета конференции, заведующий кафедрой белорусской и русской филологии, кандидат педагогических наук, ознакомила гостей с программой Международных юбилейных Шамякинских чтений и отметила, что научную конференцию 2021 года по праву можно назвать Международным научным форумом. В оргкомитет конференции поступило более 90 заявок об участии от профессоров, доцентов, учителей-предметников, молодых ученых из Беларуси, России, Китая, Азербайджана, Украины, Германии.

Читать далее...

ОБЛАСТНАЯ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНА

22 февраля 2021 года проведена областная интернет-викторина по жизни и творчеству Ивана Шамякина для учащихся IХ-ХI классов учреждений общего среднего образования (далее – интернет-викторина).

Интернет-викторина проводилась с целью повышения интереса учащихся к изучению белорусского языка и литературы; развития интеллектуальных способностей учащихся и содействия их самореализации.

Областная интернет-викторина приурочена к 100-летнему юбилею народного писателя БССР Ивана Петровича Шамякина. Участие в ней приняли 77 учащихся IХ-ХI классов учреждений общего среднего образования области. Юным знатокам жизни и творчества нашего знаменитого земляка необходимо было ответить на 35 вопросов, подготовленных кафедрой белорусской и русской филологии Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина.

Читать далее...

Литературная конференция “Беларуская скарбніца: жыццёвымі сцежкамі І.П. Шамякіна”, посвященная 100-летию со дня рождения классика белорусской литературы

24.02.2021 на базе ГУО “Средняя школа № 1 г. Мозыря”, где многие годы функционирует филиал кафедры белорусской и русской филологии (ответственный за деятельность филиала – доц. Т.И. Татаринова), прошла литературная конференция, посвященная вопросам жизни и деятельности Ивана Петровича Шамякина.

Ученики 9–11 классов выступили с докладами, осветили самые важные события творческой биографии писателя, охарактеризовали ведущие темы его романов, проанализировали самые читаемые произведения Ивана Петровича – “Трывожнае шчасце”, “Вазьму твой боль”, “Сэрца на далоні”.

Участники театральной студии представили вниманию гостей инсценировку (по трагикомедии А. Макаёнка “Трыбунал”), посвященную теме войны в судьбе простого человека. Глубокое и искреннее проживание актерами исполняемой роли, видеосопровождение инсценировки создали эффект погружения в эпоху Великой Отечественной войны.

Отдельным блоком торжественной программы явилась презентация новых информационных продуктов – буктрейлеров по книгам Ивана Мележа и Ивана Шамякина (руководитель – учитель белорусского языка и литературы Л.П. Миронович) и мастер-класс учителя белорусского языка и литературы Г.В. Столерчук.

Кафедра белорусской и русской филологии выражает благодарность администрации школы и учителям-филологам за разработку и внедрение новых форм гражданско-патриотического воспитания молодёжи на материале белорусской литературной классики.

Т.Н. Чечко, заведующий кафедрой белорусской и русской филологии

Литературная конференция «Листая страницы классики», посвященная 100-летию со дня рождения классика белорусской литературы

23 февраля на базе филиала кафедры белорусской и русской филологии ГУО «Гимназия г. Калинковичи» в рамках мероприятий учреждения образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина», посвященных 100-летию со дня рождения Ивана Петровича Шамякина, была проведена литературная конференция «Листая страницы классики».

Литературную конференцию открыла заместитель директора по учебной работе Жукова В.В. Она отметила, что И.П. Шамякин ‒ наш земляк, великий советский, белорусский писатель с мировым именем. Он известен далеко за пределами Беларуси, стал классиком национальной белорусской литературы ХХ столетия еще при жизни.

Лучшими учениками гимназии в блестящем исполнении на белорусском языке со сцены актового зала были прочитаны отрывки из таких произведений классика, как «Трывожнае шчасце», «Гандлярка і паэт», «Сэрца на далоні», «Вазьму твой боль». Юбилею Ивана Петровича Шамякина была посвящена также выставка под девизом «Летапісец эпохі», где представлены материалы о его жизни и творчестве.

В торжественной обстановке активным участникам мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения Ивана Петровича Шамякина, вручены Почетные грамоты и Дипломы.

Кафедра белорусской и русской филологии выражает благодарность администрации школы и учителям-филологам за участие в мероприятиях Литературной недели, посвященной 100-летию со дня рождения Ивана Петровича Шамякина.

Т.Н. Чечко, заведующий кафедрой белорусской и русской филологии

МАСТЕР-КЛАССЫ УЧИТЕЛЕЙ-ФИЛОЛОГОВ

24 февраля 2021 г. оказался насыщенным и плодотворным днем для студентов и преподавателей филологического факультета.

Учителя-филологи высшей категории ГУО «Средняя школа № 16 г. Мозыря» провели мастер-классы, в которых принимали участие студенты 1-го, 2-го и 4-го курсов специальностей «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)», «Иностранные языки (английский, немецкий)».

Была представлена следующая тематика мастер-классов:

"Рознаўзроўневае навучанне ў рухомых групах як сродак пазнавальнай дзейнасці вучняў пры вывучэнні твораў І. Шамякіна" (О.А. Домасевич, учитель белорусского языка и литературы высшей категории ГУО «Средняя школа № 16 г. Мозыря»);

Читать далее...

НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫ СЕМІНАР "ВЫКЛАДАННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ Ў ШКОЛЕ І ВНУ: ПРАБЛЕМЫ І ПЕРСПЕКТЫВЫ"

23.02.2021 г. кафедрай беларускай і рускай філалогіі на базе ўніверсітэта ў рамках Літаратурнага тыдня, прысвечанага 100-годдзю з дня нараджэння Івана Пятровіча Шамякіна, быў арганізаваны навукова-практычны семінар “Выкладанне беларускай мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: праблемы і перспектывы” з удзелам настаўнікаў-філолагаў вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі ДУА “Сярэдняя школа № 16 г. Мазыра” (Я.В. Есіса, В.А. Дамасевіч, С.А. Ліс, Ю.У. Рогавай) і ДУА “Гімназія імя Я. Купалы” (Г.М. Саланковай). У рабоце семінара ўзялі ўдзел выкладчыкі кафедры, студэнты розных курсаў філалагічнага факультэта.

Тэматыка семінара найперш абумоўлена задачамі сучаснага этапу адукацыі, якія прадугледжваюць фарміраванне патрэбы ў інавацыйным характары падрыхтоўкі навучэнцаў, што ў сваю чаргу патрабуе павышэння якасці метадычнай падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў. Змястоўныя, цікавыя і інфармацыйна насычаныя паведамленні, скіраваныя на развіццё прадметна-метадалагічнай кампетэнтнасці будучых настаўнікаў, іх навукова-метадычнай культуры і ўспрымальнасці да прагрэсіўных змен, а таксама пытанні і адказы, якія прагучалі падчас абмеркаванняў, спрыялі стварэнню творчай атмасферы навуковага мерапрыемства.

Читать далее...

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ НЕДЕЛИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ШАМЯКИНА

22.02.2021 состоялось торжественное открытие Литературной недели, посвященной 100-летию со дня рождения Ивана Петровича Шамякина. Со словами приветствия к студентам и преподавателям, гостям университета обратилась декан филологического факультета Т.Н. Сыманович. Татьяна Николаевна отметила значительный вклад Ивана Петровича Шамякина в развитие белорусской культуры и особый человекоформирующий потенциал его романного творчества. Т.Н. Чечко, заведующий кафедрой белорусской и русской филологии, осветила основные мероприятия поздравительной акции “Павіншуем пісьменніка разам!” и ознакомила присутствующих с программой Литературной недели.

Кульминацией мероприятия стала творческая встреча студентов с поэтессой Мозырщины, членом Союза писателей Беларуси, кандидатом филологических наук, доцентом Галиной Николаевной Дашкевич. Глубоко искренние и теплые воспоминания о встречах с писателем, стихи, посвященные Ивану Шамякину, основные положения кандидатской диссертации, выполненной на материале романного творчества писателя не оставили равнодушным никого из присутствующих в зале.

Читать далее...

ПРОГРАММА ЛИТЕРАТУРНОЙ НЕДЕЛИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ШАМЯКИНА

Ознакомиться

ВІНШАВАЛЬНАЯ АКЦЫЯ “100 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІВАНА ПЯТРОВІЧА ШАМЯКІНА”

ФОТА-ПРАЕКТ "СЭЛФІ Ў БІБЛІЯТЭЦЫ”, ПРЫСВЕЧАНЫ 100-ГОДДЗЮ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ І.П. ШАМЯКІНА

Читать далее...

“ЗЯМЛЯ ГЭТАЯ ДАРАГАЯ МАЙМУ СЭРЦУ, ЯК НІЯКАЯ ІНШАЯ…”: ДА 100-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІВАНА ПАЎЛАВІЧА МЕЛЕЖА

8 лютага 2021 года спаўняецца 100 год з дня нараджэння Івана Паўлавіча Мележа, народнага пісьменніка Беларусі, грамадскага і культурнага дзеяча, выдатнага сына палескай зямлі. Нарадзіўся будучы пісьменнік у вёсцы Глінішчы Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці ў сялянскай сям’і. Вучыўся спачатку ў пачатковай школе ў роднай вёсцы, потым – у сямігодцы ў Алексічах, дзесяцігодку заканчваў у Хойніках. Залаты медаль пасля заканчэння школы і безумоўны творчы талент матывуюць юнака на тое, каб стаць у будучыні пісьменнікам, атрымаўшы вышэйшую адукацыю ў Маскоўскім інстытуце гісторыі, філасофіі, літаратуры імя М.Г. Чарнышэўскага, што і атрымалася ў яго зрабіць восенню 1939 года.

Але з першага курса навучання Іван Мележ быў прызваны ў армію. Служыў на Данбасе, потым у Карпатах. Падчас армейскай службы яго і заспела Вялікая Айчынная вайна. Летам 1942 года пісьменнік быў цяжка паранены. У сваім дзённіку ваеннага часу, які быў апублікаваны асобнай кнігай пад назвай “Першая кніга”, Іван Мележ адзначаў: “Правае плячо было разбіта асколкам бомбы. Рука, якую ледзь не адрэзалі, як нежывая вісела на падвязачцы з марлі, рана зажывала марудна”. Франтавы дзённік пісьменніка стаў праўдзівым дакументам суровага, жорсткага часу вайны, своеасаблівай хронікай змагання савецкага народа з нямецка-фашысцкімі захопнікамі.

Читать далее...

ВІНШАВАЛЬНАЯ АКЦЫЯ “100 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ИВАНА ПАВЛОВИЧА МЕЛЕЖА”


ВІНШАВАЛЬНАЯ АКЦЫЯ “100 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІВАНА ПЯТРОВІЧА ШАМЯКІНА”


ВІНШАВАЛЬНАЯ АКЦЫЯ “100 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІВАНА ПЯТРОВІЧА ШАМЯКІНА”

"НЕ, КЛАСІКІ НЕ ПАМІРАЮЦЬ – ТАКІ ІХ БЕССМЯРОТНЫ РОД": ДА 100-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ І.П. ШАМЯКІНА

Праз снежныя зімы, завеі
Упарта ідзіце наперад.
На аркушы белай паперы
Любоў і надзея і вера…
Г. Дашкевіч

29 студзеня 2021 г. на філалагічным факультэце адбыўся літаратурна- біяграфічны праект “Не, класікі не паміраюць – такі іх бессмяротны род”, прысвечаны творчай і грамадскай дзейнасці народнага пісьменніка Беларусі, лаўрэата Дзяржаўных і Літаратурных прэмій СССР і Рэспублікі Беларусь, Ганаровага акадэміка НАН Беларусі, класіка нацыянальнай літаратуры, Героя Сацыялістычнай працы І.П. Шамякіна.

Читать далее...

ВІНШАВАЛЬНАЯ АКЦЫЯ “100 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІВАНА ПЯТРОВІЧА ШАМЯКІНА”

Іван Пятровіч Шамякін: “Пісьменнік – Асоба – Час”

30 студзеня 2021 года мы асабліва ўрачыста святкуем 100-годдзе з дня нараджэння Івана Пятровіча Шамякіна. З 2006 года наш Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт з гонарам носіць імя народнага пісьменніка Беларусі, лаўрэата Дзяржаўных і Літаратурных прэмій СССР і Рэспублікі Беларусь, Ганаровага акадэміка НАН Беларусі, класіка нацыянальнай літаратуры Івана Пятровіча Шамякіна.

На сённяшні час дзейнасць беларускага пісьменніка атрымала прызнанне ва ўсім свеце, а яго творы перакладзены нават на кітайскую мову. Асабліва зацікавіла жыхароў Паднябёснай ваенная тэматыка Івана Шамякіна з яе апяваннем подзвігу звычайнага чалавека, з гераічнымі вобразамі беларускіх партызан і адвечнымі праблемамі “вайна і жанчына”, “вайна і каханне”. Гуманістычны пафас твораў Івана Шамякіна, майстэрскае адлюстраванне подзвігу беларускага народа ў мірны час і ў гады Вялікай Айчыннай вайны, клопат пра чалавека і шчырая вера ў яго будучыню кранаюць сэрцы прадстаўнікоў розных нацыянальнасцей і эпох.

Читать далее...