Филологический факультет


ОТЧЕТЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИК


Down1 Отчёт по педагогической практике.


Педагогическая практика СШ №8

Педагогическая практика СШ №1Педагагічная практыка студэнтаў філалагічнага факультэта

03-03-3У адпаведнасці з вучэбным планам і графікам правядзення практык студэнты 3 курса 1 групы спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” з 19 лютага па 25 сакавіка 2018 г. праходзілі педагагічную практыку ва ДУА СШ № 1 г. Мазыра, на базе якой арганізаваны філіял кафедры беларускай і рускай філалогіі ўніверсітэта. Групавымі кіраўнікамі былі прызначаны кандыдаты філалагічных навук, дацэнты кафедры беларускай і рускай філалогіі Мазуркевіч Л.М., Шаўчэнка М.М., Сузько А.У.

Падчас практыкі студэнты правялі 3 заліковыя ўрокі па беларускай мове, 2 – па беларускай літаратуры, заліковае пазакласнае мерапрыемства па беларускай мове, а таксама выканалі заданні па педагогіцы і псіхалогіі, падрыхтавалі неабходную справаздачную дакументацыю.

Практыка прайшла арганізавана і, як адзначылі студэнты, дазволіла ім пераканацца ў правільнасці абранай прафесіі.

Подробнее


ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ

03-1-1

С 19.02 по 25.03 проходила педагогическая практика студентов 3 курса специальности «Русский язык и литература» филологического факультета.

19 начинающих педагогов пробовали себя в профессии под руководством опытных учителей-предметников. Базами практик стали ГУО «Средняя школа № 1 г. Мозыря», где работает филиал кафедры белорусской и русской филологии, и ГУО «Средняя школа № 8 г. Мозыря». С этими учреждениями образования кафедра осуществляет давнее взаимовыгодное сотрудничество. Учителя-филологи высшей и I категории (Перепечина Н.Ф., Коткова А.Г., Черняк Т.И., Кудласевич Н.Н. – ГУО «Средняя школа № 1 г. Мозыря»; Нестереня О.Г., Шульженко И.В. – ГУО «Средняя школа № 8 г. Мозыря») передавали свой педагогический и творческий опыт начинающим педагогам. А студенты-практиканты старательно перенимали лучшие традиции и инновационные методики старших коллег, готовили и проводили уроки разных типов, интересные внеклассные мероприятия.

Подробнее


Подведены итоги практики

6 апреля 2015 года состоялась конференция по педагогической практике студентов 4 курса специальности «Белорусский язык и литература. Русский язык и литература».

Студенты делились впечатлениями о первом педагогическом опыте, рассказывали об удачных методических находках и проблемах. Присутствующие методисты по достоинству оценили уроки студентов, отметив их содержательную и творческую стороны, разнообразие форм проведения.

Практиканты отвечали на многочисленные вопросы руководителя практики Т. И. Татариновой, главный из которых: «Не разочаровались ли вы в выборе профессии?».

Отрадно, что ни один из присутствующих не ответил «нет».

09-04-109-04-3


17 апреля состоялась итоговая конференция по педагогической практике студентов 4 курса филологического факультета специальности "Русский язык и литература. История". 

pervye shagi


 

15-04-14 красавіка 2014 года адбылася заключная канферэнцыя па педагагічнай практыцы студэнтаў 4 курса 1 і 2 груп філалагічнага факультэта па спецыяльнасцях "Беларуская мова і літаратура. Руская мова і літаратура", "Беларуская мова і літаратура. Сусветная айчынная культура".

На заключнай канферэнцыі выступілі метадысты З.Н. Кур'ян, С.І. Жураўлёва, Л.М. Мазуркевіч, Л.В. Прахарэнка, якія перадалі словы падзякі ад настаўнікаў школ і адзначылі высокую тэарэтычную падрыхтоўку студэнтаў, якія выдатна прадэманстравалі свае веды на практыцы.

Выступленні студэнтаў засведчылі іх зацікаўленасць і правільнасць выбару прафесіі настаўніка. Кожная справаздача суправаджалася прэзентацыямі. 

14-04-1 15-04-2
Прэзентацыя  Прэзентацыя


|   1   |   2   |   >>