НОВОСТИ

Научно-методический семинар «Актуальные вопросы белорусской и русской филологии»

14.06.2021 на базе филологического факультета проходил научно-методический семинар с участием доцентов кафедр белорусской и русской филологии, иностранных языков и МПИЯ.

Председателем семинара доцентом С.Б. Курашем была обозначена актуальность исследования В.М. Лухверчик, посвященного вопросам структуры и семантики названий белорусских периодических изданий. В процессе дискуссии были отмечены новаторские черты исследования, репрезентативность выборки фактического материала, определены перспективы исследования заявленной проблемы. Исследователю было рекомендовано разработать и издать словарь названий белорусских периодических изданий.

Заведующий кафедрой белорусской и русской филологии Т.Н. Чечко

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ПИСАТЕЛЬ, ПОТРЯСАЮЩИЙ ДУШУ…», ПОСВЯЩЕННОЙ 200-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

26.04.2021 на базе Центра русистики состоялась творческая встреча представителей Россотрудничества с администрацией университета, со студентами и преподавателями филологического факультета. В ходе визита были определены приоритетные направления дальнейшего взаимодействия представительства Россотрудничества с УО МГПУ им. И.П. Шамякина и обсуждены мероприятия ближайшей перспективы.

Н.А. Авралева, руководитель Российского центра науки и культуры в Гомеле, посетила наш университет также с целью открытия выставки «Писатель, потрясающий душу…», посвященной жизни и творчеству Ф.М. Достоевского и приуроченной к 200-летнему юбилею со дня рождения писателя.

Читать далее...

Фотоальбом "Карэнні і галіны: Іван Шамяін і яго сям'я" из семейного архива Т.И.Шамякиной

Ознакомиться

ПРЫВІТАННЕ Ў МАЗЫР ДА ЮБІЛЕЮ ІВАНА ШАМЯКІНА

		Таццяна Шамякіна,
		доктар філалагічных навук,
		прафесар кафедры тэарэтычнага
		і славянскага літаратуразнаўства БДУ,
		член Прэзідыума і член Праўлення
		Саюза пісьменнікаў Беларусі,
		акадэмік Міжнароднай славянскай акадэміі
		культуры, навукі, адукацыі і мастацтва		
	

Добры дзень, шаноўныя сябры! Вітаю вас ад свайго імя і ад імя родных Івана Шамякіна!

Адразу прашу прабачэння, што з-за розных аб’ектыўных абставін не магу наведаць ваш цудоўны горад, слаўны ўніверсітэт. Але я пастаянна сачу за ўсімі вашымі канферэнцыямі, навуковымі чытаннямі, зборнікамі, прысвечанымі майму бацьку. Павінна адзначыць, што навуковы ўзровень прац, якія прадстаўлены на вашых мерапрыемствах, нязменна высокі. Ваш універсітэт дзякуючы ім набывае статус усё больш аўтарытэтнага ў Беларусі навуковага цэнтра. Даследуюцца самыя розныя аспекты творчасці І. Шамякіна.

Читать далее...

“Сёння табе гонар і пашана…”: літаратурна-музычная кампазіцыя да 100-годдзя з дня нараджэння І.П. Шамякіна

		Не, класікі не паміраюць – 
		Такі іх бессмяротны род. 
		Што напісаць 
		Не паспяваюць, 
		За іх дапісвае народ… 
          В. Лукша		
	

26.02.2021 г. на філалагічным факультэце была прадстаўлена літаратурна-музычная кампазіцыя, прысвечаная творчай і грамадскай дзейнасці народнага пісьменніка Беларусі І. П. Шамякіна (рэжысёры праекта: старшы выкладчык кафедры беларускай і рускай філалогі І.Л. Судзібор, дацэнт кафедры В.У. Сергушкова).

Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт з гонарам носіць імя Івана Пятровіча Шамякіна. Студэнты філалагічнага факультэта Колас Эдуард, Ярошык Рэгіна, Маліноўская Карына, Жамойдзік Дар’я, Якаўцова Яўгенія пранікнёна прачыталі вершы Г. Дашкевіч, В. Лукшы, В. Шніпа, П. Пранузы, прысвечаныя вялікаму сыну палескай зямлі Івану Шамякіну. Прагучалі ўрыўкі з мастацкіх твораў пісьменніка: “Крыніцы”, “Сэрца на далоні”, “Злая зорка”, “Палеская мадонна”, “Глыбокая плынь”, а таксама ўспаміны Галіны Дашкевіч пра І. П. Шамякіна “Сустрэчы, падараваныя лёсам”. У выкананні Інкаўцовай Аліны, Лахманковай Анастасіі, Грыб Жанны, Кузьміча Уладзіміра прагучалі любімыя песні І. П. Шамякіна. Танцавальны эцюд усім гледачам падаравала вучаніца 9 класа ДУА “Сярэдняя школа №14 г. Мазыра” Ганна Цалко. Выступленне ўдзельнікаў Літаратурнай гасцёўні суправаджалася фотаздымкамі з сямейнага альбома Шамякіных “Галіны жыцця”.

Славу і гонар нашай краіны складаюць яе людзі. І.П. Шамякін – у шэрагу тых, хто сваёй творчасцю, грамадскай дзейнасцю спрыяў развіццю нацыянальнай культуры і навукі нашай Радзімы – Рэспублікі Беларусь.

Адказны за выхаваўчую работу на філалагічным факультэце І. Л. Судзібор

Литературная конференция “Беларуская скарбніца: жыццёвымі сцежкамі І.П. Шамякіна”, посвященная 100-летию со дня рождения классика белорусской литературы

24.02.2021 на базе ГУО “Средняя школа № 1 г. Мозыря”, где многие годы функционирует филиал кафедры белорусской и русской филологии (ответственный за деятельность филиала – доц. Т.И. Татаринова), прошла литературная конференция, посвященная вопросам жизни и деятельности Ивана Петровича Шамякина.

Ученики 9–11 классов выступили с докладами, осветили самые важные события творческой биографии писателя, охарактеризовали ведущие темы его романов, проанализировали самые читаемые произведения Ивана Петровича – “Трывожнае шчасце”, “Вазьму твой боль”, “Сэрца на далоні”.

Участники театральной студии представили вниманию гостей инсценировку (по трагикомедии А. Макаёнка “Трыбунал”), посвященную теме войны в судьбе простого человека. Глубокое и искреннее проживание актерами исполняемой роли, видеосопровождение инсценировки создали эффект погружения в эпоху Великой Отечественной войны.

Отдельным блоком торжественной программы явилась презентация новых информационных продуктов – буктрейлеров по книгам Ивана Мележа и Ивана Шамякина (руководитель – учитель белорусского языка и литературы Л.П. Миронович) и мастер-класс учителя белорусского языка и литературы Г.В. Столерчук.

Кафедра белорусской и русской филологии выражает благодарность администрации школы и учителям-филологам за разработку и внедрение новых форм гражданско-патриотического воспитания молодёжи на материале белорусской литературной классики.

Т.Н. Чечко, заведующий кафедрой белорусской и русской филологии

Литературная конференция «Листая страницы классики», посвященная 100-летию со дня рождения классика белорусской литературы

23 февраля на базе филиала кафедры белорусской и русской филологии ГУО «Гимназия г. Калинковичи» в рамках мероприятий учреждения образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина», посвященных 100-летию со дня рождения Ивана Петровича Шамякина, была проведена литературная конференция «Листая страницы классики».

Литературную конференцию открыла заместитель директора по учебной работе Жукова В.В. Она отметила, что И.П. Шамякин ‒ наш земляк, великий советский, белорусский писатель с мировым именем. Он известен далеко за пределами Беларуси, стал классиком национальной белорусской литературы ХХ столетия еще при жизни.

Лучшими учениками гимназии в блестящем исполнении на белорусском языке со сцены актового зала были прочитаны отрывки из таких произведений классика, как «Трывожнае шчасце», «Гандлярка і паэт», «Сэрца на далоні», «Вазьму твой боль». Юбилею Ивана Петровича Шамякина была посвящена также выставка под девизом «Летапісец эпохі», где представлены материалы о его жизни и творчестве.

В торжественной обстановке активным участникам мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения Ивана Петровича Шамякина, вручены Почетные грамоты и Дипломы.

Кафедра белорусской и русской филологии выражает благодарность администрации школы и учителям-филологам за участие в мероприятиях Литературной недели, посвященной 100-летию со дня рождения Ивана Петровича Шамякина.

Т.Н. Чечко, заведующий кафедрой белорусской и русской филологии

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Праграма Шамякінскіх чытанняў

НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫ СЕМІНАР "ВЫКЛАДАННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ Ў ШКОЛЕ І ВНУ: ПРАБЛЕМЫ І ПЕРСПЕКТЫВЫ"

23.02.2021 г. кафедрай беларускай і рускай філалогіі на базе ўніверсітэта ў рамках Літаратурнага тыдня, прысвечанага 100-годдзю з дня нараджэння Івана Пятровіча Шамякіна, быў арганізаваны навукова-практычны семінар “Выкладанне беларускай мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: праблемы і перспектывы” з удзелам настаўнікаў-філолагаў вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі ДУА “Сярэдняя школа № 16 г. Мазыра” (Я.В. Есіса, В.А. Дамасевіч, С.А. Ліс, Ю.У. Рогавай) і ДУА “Гімназія імя Я. Купалы” (Г.М. Саланковай). У рабоце семінара ўзялі ўдзел выкладчыкі кафедры, студэнты розных курсаў філалагічнага факультэта.

Тэматыка семінара найперш абумоўлена задачамі сучаснага этапу адукацыі, якія прадугледжваюць фарміраванне патрэбы ў інавацыйным характары падрыхтоўкі навучэнцаў, што ў сваю чаргу патрабуе павышэння якасці метадычнай падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў. Змястоўныя, цікавыя і інфармацыйна насычаныя паведамленні, скіраваныя на развіццё прадметна-метадалагічнай кампетэнтнасці будучых настаўнікаў, іх навукова-метадычнай культуры і ўспрымальнасці да прагрэсіўных змен, а таксама пытанні і адказы, якія прагучалі падчас абмеркаванняў, спрыялі стварэнню творчай атмасферы навуковага мерапрыемства.

Читать далее...

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ НЕДЕЛИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ШАМЯКИНА

22.02.2021 состоялось торжественное открытие Литературной недели, посвященной 100-летию со дня рождения Ивана Петровича Шамякина. Со словами приветствия к студентам и преподавателям, гостям университета обратилась декан филологического факультета Т.Н. Сыманович. Татьяна Николаевна отметила значительный вклад Ивана Петровича Шамякина в развитие белорусской культуры и особый человекоформирующий потенциал его романного творчества. Т.Н. Чечко, заведующий кафедрой белорусской и русской филологии, осветила основные мероприятия поздравительной акции “Павіншуем пісьменніка разам!” и ознакомила присутствующих с программой Литературной недели.

Кульминацией мероприятия стала творческая встреча студентов с поэтессой Мозырщины, членом Союза писателей Беларуси, кандидатом филологических наук, доцентом Галиной Николаевной Дашкевич. Глубоко искренние и теплые воспоминания о встречах с писателем, стихи, посвященные Ивану Шамякину, основные положения кандидатской диссертации, выполненной на материале романного творчества писателя не оставили равнодушным никого из присутствующих в зале.

Читать далее...

ПРОГРАММА ЛИТЕРАТУРНОЙ НЕДЕЛИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ШАМЯКИНА

Ознакомиться

ВІНШАВАЛЬНАЯ АКЦЫЯ “100 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІВАНА ПЯТРОВІЧА ШАМЯКІНА”

ФОТА-ПРАЕКТ "СЭЛФІ Ў БІБЛІЯТЭЦЫ”, ПРЫСВЕЧАНЫ 100-ГОДДЗЮ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ І.П. ШАМЯКІНА

Читать далее...

“ЗЯМЛЯ ГЭТАЯ ДАРАГАЯ МАЙМУ СЭРЦУ, ЯК НІЯКАЯ ІНШАЯ…”: ДА 100-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІВАНА ПАЎЛАВІЧА МЕЛЕЖА

8 лютага 2021 года спаўняецца 100 год з дня нараджэння Івана Паўлавіча Мележа, народнага пісьменніка Беларусі, грамадскага і культурнага дзеяча, выдатнага сына палескай зямлі. Нарадзіўся будучы пісьменнік у вёсцы Глінішчы Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці ў сялянскай сям’і. Вучыўся спачатку ў пачатковай школе ў роднай вёсцы, потым – у сямігодцы ў Алексічах, дзесяцігодку заканчваў у Хойніках. Залаты медаль пасля заканчэння школы і безумоўны творчы талент матывуюць юнака на тое, каб стаць у будучыні пісьменнікам, атрымаўшы вышэйшую адукацыю ў Маскоўскім інстытуце гісторыі, філасофіі, літаратуры імя М.Г. Чарнышэўскага, што і атрымалася ў яго зрабіць восенню 1939 года.

Але з першага курса навучання Іван Мележ быў прызваны ў армію. Служыў на Данбасе, потым у Карпатах. Падчас армейскай службы яго і заспела Вялікая Айчынная вайна. Летам 1942 года пісьменнік быў цяжка паранены. У сваім дзённіку ваеннага часу, які быў апублікаваны асобнай кнігай пад назвай “Першая кніга”, Іван Мележ адзначаў: “Правае плячо было разбіта асколкам бомбы. Рука, якую ледзь не адрэзалі, як нежывая вісела на падвязачцы з марлі, рана зажывала марудна”. Франтавы дзённік пісьменніка стаў праўдзівым дакументам суровага, жорсткага часу вайны, своеасаблівай хронікай змагання савецкага народа з нямецка-фашысцкімі захопнікамі.

Читать далее...

ВІНШАВАЛЬНАЯ АКЦЫЯ “100 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ИВАНА ПАВЛОВИЧА МЕЛЕЖА”


ВІНШАВАЛЬНАЯ АКЦЫЯ “100 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІВАНА ПЯТРОВІЧА ШАМЯКІНА”


ВІНШАВАЛЬНАЯ АКЦЫЯ “100 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІВАНА ПЯТРОВІЧА ШАМЯКІНА”

"НЕ, КЛАСІКІ НЕ ПАМІРАЮЦЬ – ТАКІ ІХ БЕССМЯРОТНЫ РОД": ДА 100-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ І.П. ШАМЯКІНА

Праз снежныя зімы, завеі
Упарта ідзіце наперад.
На аркушы белай паперы
Любоў і надзея і вера…
Г. Дашкевіч

29 студзеня 2021 г. на філалагічным факультэце адбыўся літаратурна- біяграфічны праект “Не, класікі не паміраюць – такі іх бессмяротны род”, прысвечаны творчай і грамадскай дзейнасці народнага пісьменніка Беларусі, лаўрэата Дзяржаўных і Літаратурных прэмій СССР і Рэспублікі Беларусь, Ганаровага акадэміка НАН Беларусі, класіка нацыянальнай літаратуры, Героя Сацыялістычнай працы І.П. Шамякіна.

Читать далее...

ВІНШАВАЛЬНАЯ АКЦЫЯ “100 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІВАНА ПЯТРОВІЧА ШАМЯКІНА”

Іван Пятровіч Шамякін: “Пісьменнік – Асоба – Час”

30 студзеня 2021 года мы асабліва ўрачыста святкуем 100-годдзе з дня нараджэння Івана Пятровіча Шамякіна. З 2006 года наш Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт з гонарам носіць імя народнага пісьменніка Беларусі, лаўрэата Дзяржаўных і Літаратурных прэмій СССР і Рэспублікі Беларусь, Ганаровага акадэміка НАН Беларусі, класіка нацыянальнай літаратуры Івана Пятровіча Шамякіна.

На сённяшні час дзейнасць беларускага пісьменніка атрымала прызнанне ва ўсім свеце, а яго творы перакладзены нават на кітайскую мову. Асабліва зацікавіла жыхароў Паднябёснай ваенная тэматыка Івана Шамякіна з яе апяваннем подзвігу звычайнага чалавека, з гераічнымі вобразамі беларускіх партызан і адвечнымі праблемамі “вайна і жанчына”, “вайна і каханне”. Гуманістычны пафас твораў Івана Шамякіна, майстэрскае адлюстраванне подзвігу беларускага народа ў мірны час і ў гады Вялікай Айчыннай вайны, клопат пра чалавека і шчырая вера ў яго будучыню кранаюць сэрцы прадстаўнікоў розных нацыянальнасцей і эпох.

Читать далее...

ГИМНАЗИЯ – УНИВЕРСИТЕТ: ИЗ ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА…

14.01.2021 состоялся семинар-практикум филиала кафедры белорусской и русской филологии на базе ГУО «Гимназия г. Калинковичи».

Тема семинара «Организация факультативных занятий с учащимися, изучающими учебные предметы на повышенном уровне, в рамках сотрудничества «Гимназия – Университет».

На семинаре рассмотрены актуальные вопросы филологической подготовки учащихся:

Читать далее...

МОЯ МИЛАЯ МАЛАЯ РОДИНА….

29.09.2020 в 1 группе I курса филологического факультета состоялся кураторский час «Моя милая малая родина…» под хэчтегом #наместьчемгордиться!

Студенты поделились интересными фактами, историческими сведениями о своей малой родине, ознакомились с выставкой книг профессора В.В. Шура «Мая славутая Мазыршчына».

В рамках кураторского часа также был представлен опыт трансформации научной идеи в актуальный образовательный проект «Интерактивная молодежная площадка #моймазыр» .

Куратор учебной группы – зав. кафедрой белорусской и русской филологии Т.Н. Чечко

Читать далее...

НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНЫ СЕМІНАР ПА АКТУАЛЬНЫХ ПЫТАННЯХ БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ

16.09.2020 на базе Цэнтра русістыкі адбыўся навукова-метадычны семінар, на якім абмяркоўваліся актуальныя пытанні арганізацыі анамастычнай прасторы ў беларускай мастацка-біяграфічнай прозе другой пал. XX–XXI стст. (па матэрыялах дысертацыйнага даследавання аспіранта кафедры беларускай і рускай філалогіі В.Р. Слівец. Навуковы кіраўнік – прафесар В.В. Шур).

Читать далее...

У семінары прынялі ўдзел прафесар кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства ГДУ ім. Ф. Скарыны, доктар філалагічных навук, прафесар У.І. Коваль, прафесар кафедры беларускай і рускай філалогіі, доктар філалагічных навук, прафесар В.В. Шур, выкладчыкі і аспіранты кафедры беларускай і рускай філалогіі.

«ЭТО НУЖНО - НЕ МЕРТВЫМ! ЭТО НАДО - ЖИВЫМ!»

В рамках цикла мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, на филологическом факультете проводился конкурс сочинений-эссе «Это нужно - не мертвым! Это надо - живым…».

Участие в конкурсе приняли студенты специальностей «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)», «Иностранные языки (немецкий, английский)», «Иностранные языки (английский, немецкий)».

За лучшие работы грамотами отмечены сочинения-эссе:

Амановой Хатыджы Агамырадовны, студентки 3 курса 2 группы специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»;

Холмяковой Дианы Александровны, студентки 3 курса 1 группы специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»;

Читать далее...

Жамойдик Дарьи Евгеньевны, студентки 2 курса 1 группы специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»;

Семейко Лилии Валерьевны, студентки 2 курса 5 группы «Иностранные языки (немецкий, английский)»;

Зараника Максима Дмитриевича, студента 2 курса 5 группы «Иностранные языки (немецкий, английский)».

Выражаем искреннюю благодарность студентам филологического факультета за уважение к Великому подвигу советского народа и участие в конкурсе сочинений-эссе «Это нужно - не мертвым! Это надо- живым…».

Заведующий кафедрой белорусской и русской филологии Т.Н. Чечко

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АКЦИЯ «МОЙ ВЫБОР – ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ!» ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ...

17.04.2020 посредством скайп-конференции образовательные программы УО МГПУ им. И.П. Шамякина презентованы педагогам и учащимся 10-11 классов ГУО «Гимназия г. Наровли», ГУО «Гимназия г. Буда-Кошелёво», ГУО «Ольшанская средняя школа №1». Участники скайп-конференции более подробно были ознакомлены с условиями поступления в УО МГПУ им. И.П. Шамякина выпускников педагогических классов и перспективами обучения по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)».

С профориентационным докладом «Стань успешным Учителем и востребованным специалистом!» выступила заведующий кафедрой белорусской и русской филологии Т.Н. Чечко:

Читать далее...

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АКЦИЯ «МОЙ ВЫБОР – ФИЛОЛОГИЯ!»

В феврале 2020 стартовала профориентационная акция кафедры белорусской и русской филологии «Мой выбор – филология!».

Преподаватели кафедры провели профориентационные встречи с учащимися старших классов средних школ регионов Гомельской области, приняли участие в мероприятиях школьных профориентационных недель, в учебно-методических семинарах по актуальным вопросам филологического образования, презентовали образовательные программы УО МГПУ им. И.П. Шамякина в рамках Университетской субботы.

Профориентационная акция продолжается…

Абитуриенты -2020! Приглашаем на филологический…

Читать далее...

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СУББОТА НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

29.02.2020 кафедрой белорусской и русской филологии была проведена Университетская суббота с участием педагогов и учащихся ГУО «Средняя школа №8 г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №16 г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №2 г. Калинковичи», ГУО «Средняя школа №3 г. Калинковичи», ГУО «Средняя школа №7 г. Калинковичи».

Гости университета были ознакомлены с образовательными программами УО МГПУ им. И.П. Шамякина, преимуществами обучения по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)» и условиями поступления в УО МГПУ им. И.П. Шамякина для выпускников педагогических классов.

Чувство особого восхищения вызвала у гостей литературная гостиная «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», подготовленная преподавателями кафедры белорусской и русской филологии и студентами филологического факультета.

Завершилась программа Университетской субботы экскурсией по университету с посещением Центра русистики, распространением информационных материалов о специальностях УО МГПУ им. И.П. Шамякина.

Читать далее...

ПЕДВУЗ – ШКОЛА: МОДЕЛЬ МНОГОУРОВНЕВОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Проведение выездных заседаний кафедры на базе филиала (ГУО «Средняя школа №1 г. Мозыря»), совместных семинаров стало доброй традицией кафедры белорусской и русской филологии.

31.01.2020 в ГУО «Средняя школа №1 г. Мозыря» состоялось очередное заседание школы-лаборатории «Учебно-методический кластер непрерывного профессионального образования» по актуальным вопросам педагогической этики. В мероприятии приняли участие специалист отдела образования Мозырского райисполкома И.И. Зажмицкая; учителя школ города и района; ответственный за деятельность филиала кафедры белорусской и русской филологии на базе ГУО «Средняя школа №1 г. Мозыря», доцент Т.И. Татаринова; заведующий кафедрой белорусской и русской филологии Т.Н. Чечко; студенты 3 курса филологического факультета (спец. «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»); учащиеся школ г. Мозыря.

Читать далее...

VI Международные Шамякинские чтения «ПИСАТЕЛЬ – ЛИЧНОСТЬ – ВРЕМЯ»

27.09.2019 на филологическом факультете проходили VI Международные Шамякинские чтения «Писатель – Личность – Время». Со словами приветствия к участникам конференции обратились ректор Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина В.Н. Навныко, декан филологического факультета Т.Н. Сыманович. В адрес конференции поступило видеоприветствие от доктора педагогических наук, профессора УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» С.В. Николаенко.

С научными докладами на пленарном заседании выступили В.И. Коваль, доктор филологических наук, профессор кафедры русского, общего и славянского языкознания УО ГГУ им. Ф. Скорины; В.В. Шур, доктор филологических наук, профессор кафедры белорусской и русской филологии УО МГПУ им. И.П. Шамякина; Есис Е.В., учитель белорусского языка и литературы высшей квалификационно й категории ГУО «Средняя школа № 16 г. Мозыря», магистр филологических наук.

Подробнее

ВСПОМНИМ О ВОЙНЕ

03.07.2019 в рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь и 75-ой годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в городском парке прошла акция «Вспомним о войне». Представители учреждений образования, ведущих предприятий и организаций города Мозыря, в том числе управляющий отделением в городе Мозыре ОАО «Белвнешэкономбанк» Гончаренко Рита Владимировна, инициатор акции, исполнили стихи и песни о войне и Великой Победе.

Участие в акции приняла и кафедра белорусской и русской филологии. Т.Н. Чечко, заведующий кафедрой, исполнила стихотворение М. Дудина «Соловьи», выпускники филологического факультета Ян Ковалёв и Ксения Катрюк вдохновенно прочитали стихотворения Ю. Друниной «Я иду по местам боёв» и Л. Ошанина «Волжская баллада». В составе команды филологического факультета также выступили «будущие абитуриенты», учащиеся ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» Чечко Виолетта и Карпова Виктория. Современное прочтение известных произведений молодым поколением не оставило равнодушными как участников акции, так и гостей города.

Читать далее...

Творческий союз ветеранов Великой Отечественной Войны, неравнодушных коллективов от организаций, инициативных команд от учреждений образования увенчался успехом: стартовый проект станет ещё одной доброй традицией города Мозыря.

НЕДЕЛЯ РУССКОГО СЛОВА

НЕДЕЛЯ РУССКОГО СЛОВА

16-17 мая 2019 в рамках Недели русского слова проходила Х Международная научная конференция «Текст. Язык. Человек». Пленарное заседание, тематические Круглые столы, секционные заседания – прошли на высоком научно-методическом уровне.

17 мая под руководством доцента Т.И. Татариновой и с участием студентов 4 курса специальности «Русский язык и литература» был презентован творческий проект “Читаем роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина «под лингвистическим микроскопом»”. С участием команд школьников, гимназистов и лицеистов старший преподаватель М.Г. Лобан провела литературную квест-игру «Талант и загадка Н.В. Гоголя».

Кафедра белорусской и русской филологии выражает искреннюю благодарность командам-участникам УО «Мозырский областной лицей», ГУО «Гимназия им. Я. Купалы», ГУО «Гимназия г. Калинковичи», ГУО «Средняя школа №1 г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №8 г. Мозыря».

Читать далее...

НЕДЕЛЯ РУССКОГО СЛОВА

МАСТЕР-КЛАСС «Современная учебная книга»

15.05.2019 в рамках Недели русского слова прошли мастер-классы по актуальным вопросам разработки и апробации школьного учебника. Мастер-класс «Современная учебная книга» проводила кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник НМУ «Национальный институт образования» Светлана Ивановна Колбышева. Автор учебника презентовала «современную учебную книгу» по школьному предмету «Искусство».

Мастер-класс «Интеграция традиций и инноваций в современном уроке» проводила учитель-методист ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля» Жанна Федоровна Жадейко. Автор учебника представила основные разделы школьного учебника по русскому языку.

Подробнее

НЕДЕЛЯ РУССКОГО СЛОВА

НЕДЕЛЯ РУССКОГО СЛОВА

14.05.2019 в рамках Недели русского слова стартовал образовательный проект «Читаем классику».

С.В. Филимонова, учитель ГУО «Гимназия им. Я. Купалы», разработчик проекта, презентовала литературно-художественную композицию «Памяти Евгения Евтушенко посвящается…». Современное прочтение литературной классики в формате художественного исполнения текстов, музыкальной интерпретации поэзии Е. Евтушенко никого не оставили равнодушным. Литературно-художественная композиция также включала информацию об основных событиях из жизни Евгения Александровича, видеоинтервью с поэтом, заочную экскурсию в деревню Хомичи Калинковичского района, на историческую родину Евгения Евтушенко. Участникам проекта удалось воссоздать поэтический образ великого русского поэта, прозаика, режиссёра, сценариста, публициста, чтеца-оратора и актёра Евгения Александровича Евтушенко.

Подробнее

НЕДЕЛЯ РУССКОГО СЛОВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ УНИВЕРСИТЕТ!

13.05.2019 состоялось торжественное открытие Недели русского слова на филологическом факультете. С приветственным словом выступила декан Т.Н. Сыманович. С программой мероприятий Недели ознакомила присутствующих заведующий кафедрой белорусской и русской филологии Т.Н. Чечко.

Открыл Неделю русского слова конкурс выразительного чтения «Живое слово Н.В. Гоголя», подготовленный заместителем декана по воспитательной работе, старшим преподавателем И.Л. Судибор. В своем выступлении Ирина Леонидовна вдохновенно рассказала присутствующим о значении творчества Н.В. Гоголя, актуальности его идеи единения славянства. Талантливые, креативные студенты филологического факультета представили вариации современного прочтения Гоголя в форме монологического исполнения художественной прозы, вокальных номеров, тематических стенгазет.

Подробнее

НЕДЕЛЯ РУССКОГО СЛОВА

КАФЕДРА БЕЛОРУССКОЙ И РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ УО МГПУ им. И. П. Шамякина

ПРОГРАММА Недели русского слова

Смотреть программу

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ УНИВЕРСИТЕТ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ УНИВЕРСИТЕТ!

26.04.2019 состоялась профориентационная встреча с учениками 9-11 классов ГУО «Средняя школа №12 г. Мозыря».

На расширенном заседании педагогического совета с информацией об образовательных услугах университета выступила заведующий кафедрой белорусской и русской филологии Т.Н. Чечко.

Школьники были ознакомлены с основными образовательными программами и специальностями Мозырского государственного педагогического университета, с перспективами распределения, профессионального роста выпускников университета.

Заведующий кафедрой белорусской и русской филологии Т.Н. Чечко


О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

18 апреля кафедра белорусской и русской филологии приняла участие в V всероссийской научной видеоконференции с международным участием «Магистр – науке и образованию: Актуальные проблемы современного литературного образования». Видеоконференция проводилась на базе ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» под руководством доктора педагогических наук, профессора кафедры методики преподавания литературы Антиповой Аллы Михайловны.

В онлайн-формате с участием ведущих специалистов в области научно-методического обеспечения литературного образования (д. ф. н., Чернышевой Е. Г., д. п. н., профессора Чертова В.Ф., д. п. н., профессора Галимуллиной А.Ф., д. ф. н., профессора Никоновой Т.А., д. п. н., профессора Галицких Е.О., д. ф. н. Савиной Л.Н., д. п. н. Райхлиной Е.Л.) состоялась дискуссия о совершенствовании методик преподавания литературы в школе и вузе, о способах оптимизации магистерских программ по направлениям «Литературное образование», «Литературоведение» и др.

Актуальные вопросы преподавания русской литературы и организации научного исследования литературоведческих явлений были освещены в докладах магистрантов Московского педагогического государственного университета, Казанского (Приволжского) федерального университета, Воронежского государственного университета, Вятского государственного университета, Волгоградского государственного социально-педагогического университета, Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, Пензенского государственного университета, Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова.


Подробнее

Творческая встреча с Иваном Колесниковым

Творческая встреча с Иваном Колесниковым

Год малой радзімы: мая славутая Мазыршчына

Год малой радзімы: мая славутая Мазыршчына

19 снежня 2018 г. кафедрай беларускай і рускай філалогіі быў праведзены семінар “Год малой радзімы: мая славутая Мазыршчына”. У мерапрыемстве прынялі ўдзел студэнты, магістранты і выкладчыкі нашага ўніверсітэта, а таксама госці філалагічнага факультэта.

З прывітальным словам да ўдзельнікаў семінара звярнуліся дэкан філалагічнага факультэта Сымановіч Таццяна Мікалаеўна, якая адзначыла важнасць грамадзянска-патрыятычнага выхавання сучаснай моладзі, фарміравання іх актыўнай жыццёвый пазіцыі.

Подробнее

Университетская суббота

Университетская суббота

15 декабря 2018 г. в рамках просветительско-образовательного и профориентационного проекта «Университетские субботы» кафедрой белорусской и русской филологии было организовано и проведено мероприятие «Русский язык и литература в современном социокультурном пространстве» для абитуриентов 2019 г. и учащихся старших классов.

Проводила мероприятие кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой белорусской и русской филологии Татьяна Николаевна Чечко. В «Университетской субботе» принимали участие заместитель декана по воспитательной работе Ирина Леонидовна Судибор и кандидат филологических наук, доцент кафедры белорусской и русской филологии Ольга Владимировна Сергушкова.

Подробнее

Методические мероприятия, посвященные преподаванию русского языка и литературы

Зав. кафедрой белорусской и русской филологии Т.Н. Чечко приняла участие в методических мероприятиях, посвященных преподаванию русского языка и литературы, поддержке образования на русском языке в Республике Беларусь.

Мероприятия проходили с 19 по 22 ноября на базе УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» при поддержке Российского центра науки и культуры в г. Гомеле. В ходе мероприятий были освещены вопросы теоретико-методологической подготовки профессиональной языковой личности, реализации лингвокультурологической парадигмы как интегративного междисциплинарного подхода. В формате мастер-классов, семинаров были представлены инновационные технологии в обучении и методике преподавания РКИ.


Преддипломная практика

24-1-3       С 10.09.2018 по 21.10.2018 г. студенты 4 курса специальности «Русский язык и литература», «Белорусский язык и литература» филологического факультета проходили преддипломную практику в ГУО «Средняя школа №1 г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №8 г. Мозыря».

С этими учреждениями образования у факультета сложилось давнее и плодотворное сотрудничество.

         На базе школы №1 функционирует филиал кафедры белорусской и русской филологии. Творческие связи администрации, педагогических коллективов школ и преподавателей кафедры способствовали высокому учебно-методическому уровню организации педагогической практики.

         Студенты филологического факультета – яркие, творческие личности, о чем свидетельствовали уроки и воспитательные мероприятия, проведенные ими в ходе педагогической практики.

         Они активно перенимали педагогический опыт учителей-предметников, использовали инновационные методики в процессе преподавания русского языка и литературы, белорусского языка и литературы, сумели создать доброжелательную атмосферу в общении с учащимися и педагогическими коллективами школ.

         Студенты из числа иностранных граждан проходили практику при кафедрах УО МГПУ им. И. П. Шамякина. Они продемонстрировали умение готовить и проводить уроки разных типов.

         На итоговой конференции, проходившей на базе ГУО «Средняя школа №1 г. Мозыря», состоялся заинтересованный обмен мнениями о совместной работе студентов, учителей, методистов.

         Студенты благодарили учителей за бесценный практический опыт. Учителя (Н. Ф. Перепечина – директор ГУО «Средняя школа №1 г. Мозыря», Н. Н. Рудаковская – заместитель директора по учебной работе), руководитель практики университета Е.А. Сазанчук, руководитель практики филологического факультета Т.И. Татаринова, методист по русской литературе М.Г. Лобан в своих выступлениях наметили пути дальнейшего совершенствования педагогической практики студентов.

Руководитель практики филологического факультета Т.И. Татаринова


О перспективах сотрудничества

28-1-426.09.2018 на филологическом факультете на базе Центра русистики состоялась встреча администрации факультета с представителем Российского центра науки и культуры (г. Гомель) А.В. Береневым. В фонд Центра были переданы методические и научные издания по изучению и преподаванию русского языка и литературы в школе и вузе.

Студенты и преподаватели филологического факультета ознакомились с новинками литературы и приняли участие в открытом диалоге о перспективах сотрудничества кафедры белорусской и русской филологии с представительством Россотрудничества в Республике Беларусь.