СТУДЭНЦКІЯ НАВУКОВЫЯ АБ’ЯДНАННІ КАФЕДРЫ ГІСТОРЫІ І ГРАМАДАЗНАЎЧЫХ ДЫСЦЫПЛІН

Назва студэнцкага навуковага аб’яднання

(№ і дата загада аб стварэнні)

Асноўныя накірункі работы

Навуковы кіраўнік

Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя “Гістарычная рэканструкцыя” (загад рэктара № 68 ад 26.01.2015)

Вывучэнне і ўзнаўленне матэрыяльнай культуры побыта і ваенная справы ўсходніх славян Х-ХІІІ стст.

Вывучэнне і рэканструкцыя войска ВКЛ канца XV- пачатку XIV ст.

Брэль Алег Георгіевіч, старшы выкладчык кафедры гісторыі і грамадазнаўчых дысцыплін

Студэнцкі навукова-даследчы гурток “Антычнасць” (пратакол савета факультэта № 11 ад 18.05.2015)

Вывучэнне гісторыі Старажытнай Грэцыі і Рыму. Разгляд пытанняў ваеннай гісторыі, гісторыі развіцця палітычных інстытутаў антычнага свету.

Целяпень Сяргей Валер’евіч, дацэнт кафедры гісторыі і грамадазнаўчых дысцыплін, кандыдат гістарычных навук, дацэнт